Close
Bạn chưa có sản phẩm trong giỏ hàng của bạn.
Mua hàng Online (8h-21h)
09 4677 4677
         Email đặt hàng: sales@ugtrad.com

Điều khoản sử dụng

Việc truy cập và sử dụng trang web của UG (hay còn gọi là ‘Site’) chỉ được cho phép dựa trên những điều khoản sau. Việc sử dụng nội dung trang web bao gồm việc chấp nhận đầy đủ các điều khoản này.

Mọi thông tin liên quan đến UG Corporation, các công ty con hoặc công ty thành viên của UG Corporation (gọi chung là “UG”), các sản phẩm và dịch vụ của UG trên trang web này được cung cấp dựa vào các điều khoản sau:


1. Trang web này cùng mọi thông tin, thương hiệu, hình ảnh, biểu tượng và biểu trưng đều thuộc quyền sở hữu hoặc có liên quan đến UG; các sản phẩm và dịch vụ của UG được cung cấp “NHƯ VỐN HIỆN CÓ” không có bất cứ một chứng thực nào kèm theo và cũng không có bất cứ sự bảo đảm nào được thể hiện rõ ràng hoặc bao hàm ngụ ý, nhưng cũng không hạn chế khả năng giao dịch, các hạn mục đặc biệt hay các điều kiện hợp pháp. Thông tin cung cấp trên trang web này không được tạo ra nhằm mục đích thỏa mãn các yêu cầu cá nhân và người sử dụng nên chọn lọc các yêu cầu trước khi sử dụng thông tin phù hợp với mục đích.

2. Trong mọi trường hợp, UG hoặc các nhà thầu, nhân viên của UG không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi tổn hại hoặc bất cứ điều gì tương tự, bao gồm trực tiếp, gián tiếp hay hậu quả từ/hoặc có liên quan đến việc truy cập, sử dụng trang web này cũng như việc sử dụng và phổ biến thông tin chứa trên trang web này.

3. Trang web này có thể chứa một số thông tin không chính xác hoặc một số lỗi kỹ thuật mà chúng tôi sẽ sửa ngay sau đó nếu phát hiện ra. Thông tin chứa đựng trên trang web này cũng được cập nhật định kỳ. Tùy từng thời điểm và không thông báo trước, UG duy trì quyền sửa chữa, cải thiện và/hoặc thay đổi thông tin, các điều kiện, thương hiệu, biểu tượng, hình ảnh, hình tượng, hoặc các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến nội dung của trang web này. Bởi vì Internet tồn tại dựa vào hàng ngàn trang thông tin điện tử trên khắp thế giới, mọi thông tin, thương hiệu, hình ảnh, hình tượng, biểu tượng có thể được truy cập thông qua trang web này hoặc có thể bắt nguồn từ bên ngoài đường biên của trang web. Vì vậy, UG không chịu bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào liên quan đến nội dung được chuyển hóa, thu nhận, hoặc truy cập được từ bên trong, thông qua hoặc bên ngoài khu vực trang web này.

4. Tất cả mọi thương hiệu, nhãn hiệu, hình tượng, biểu tượng và hình ảnh thể hiện sản phẩm và dịch vụ của UG, cùng tất cả mọi thiết kế, nội dung và đồ họa trên trang web là thuộc quyền sở hữu của UG. Ngoại trừ trường hợp được trình bày cụ thể, không có bất cứ một nội dung nào tồn tại trên trang web này mà không thuộc quyền sao chép hoặc quyền sở hữu tài sản trí tuệ của UG Corporation năm 2010.Tất cả bản quyền đều được đăng ký độc quyền.

5. Tại mọi thời điểm, các sản phẩm và dịch vụ nêu trong nội dung trang web này đều dựa vào các Điều kiện và Điều khoản Vận chuyển của UG và/ hoặc các điều khoản tương đương khác. Các điều kiện vận chuyển trình bày bằng tiếng Anh được đính kèm. Một số điều khoản có thể được chấp nhận và vẫn được áp dụng tùy thuộc vào quốc gia có hàng được chuyển đi. Hãy liên hệ với văn phòng gần nhất của UG trong khu vực để nhận nội dung bản sao các điều kiện và điều khoản gửi hàng áp dụng trong khu vực địa phương.

6. Các sản phẩm và dịch vụ của UG có thể vẫn chưa đầy đủ (hoặc chưa sẵn sàng) tại mỗi quốc gia.

7. Trong khi sử dụng mọi biện pháp để ngăn chặn vi-rút xâm nhập vào trang web này, UG cũng không thể bảo đảm tính an toàn cho việc xâm nhập của vi-rút Do vậy, các bạn được khuyến cáo nên sử dụng các biện pháp bảo vệ an toàn trước khi tải thông tin từ trang web về.

8. Người sử dụng đồng ý không làm xáo trộn hoạt động của trang web cũng như không xâm phạm tính nguyên vẹn của trang web bằng cách lấy cấp dữ liệu, thay đổi thông tin chứa đựng bên trong trang web, ngăn chặn hoặc giới hạn sự truy cập vào trang web đối với những người sử dụng khác, hoặc các cách tương tự.

9. Mọi dữ liệu được bạn cung cấp được xem như thông tin bảo mật và UG sẽ không tiết lộ cho bất kỳ một bên thứ ba nào ngoại trừ chúng được sử dụng cho các dịch vụ của UG.

10. Các điều khoản, điều kiện cam kết và mọi điều khoản sử dụng thông tin trên trang web này sẽ chịu sự chi phối bởi Pháp luật Việt Nam và các bên có liên quan trong việc thi hành các quyết định của tòa án tối cao tại Hà Nội, Việt Nam.